Wszystkie nasze produkty są wykonywane z certyfikowanych materiałów ogniotrwałych pochodzących z Włoch, poświadczających autentyczność wdrażanych rozwiązań. Posiadane certyfikaty gwarantują przyszłym użytkownikom jakość, bezpieczeństwo oraz wysokie standardy produkcji.

Na każdy wyprodukowany piec wystawiamy deklarację zgodności CE.